Regulamin

 1. Regulamin

  1. Właścicielem konta jest Modena Martyna Rostkowska ul. Koleżeńska 28, 60-185 Skórzewo NIP 596 167 19 62 prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG (dalej: Właściciel konta).
  2. Wszystkie zdjęcia prezentujące przedmioty w sklepie są wykonane przez Właściciela konta i nie naruszają praw autorskich.
  3. Wszystkie ceny w sklepie podane są w złotówkach i są cenami brutto.
  4. Sprzedawane rzeczy są pozbawione wad fizycznych i prawnych.
  5. Robiąc zakupy w naszym sklepie zawierają Państwo prawnie wiążącą umowę Kupna- Sprzedaży na odległość.
  6. Prosimy w tytule przelewu wpisywać numer zamówienia oraz Imię i Nazwisko, co ułatwi identyfikację kupującego i przyspieszy wysyłkę towaru.

  Płatność:

  1. Kupujący może wybrać następujące sposoby płatności:
  • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Najlepsza i najszybsza forma płatności.
  • W opcji z przedpłatą na nasz rachunek bankowy (przelew tradycyjny), w tytule przelewu należy koniecznie wpisać nr zamówienia oraz imię i nazwisko.
  1. Termin oczekiwania przez nas na wpłatę to 7 dni od momentu zamówienia przez Państwa towaru. Po tym czasie transakcja zostaje anulowana.
  2. Istnieje również możliwość wysyłki towaru za pobraniem, tzn. płacicie Państwo dopiero w momencie odebrania paczki na poczcie bądź od listonosza. W przypadku wyboru płatności “za pobraniem” prosimy o zgłoszenie tego faktu e-mailowo, jak najszybciej od momentu dokonania zakupu.

  Dostawa:

  1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego sposób, koszt dostawy pokrywa Kupujący.
  2. Kupujący może wybrać następujący sposób przesyłki: Paczkomaty Inpost, Paczka 48, Pocztex kurier48 pobraniowy.
  3. Zamówienie realizujemy na podany w formularzu adres. Jeżeli jednak adres wysyłki ma być inny, prosimy o wskazanie danych adresowych w formularzu wysyłkowym.
  4. Kupujący przekazuje sprzedawcy środki na pokrycie kosztów wysyłki w imieniu kupującego, oraz upoważnia do zawarcia umowy o świadczenie usług w jego imieniu z przewoźnikiem w celu przesłania mu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej zakupionego towaru.
  5. Zamówienia staramy się realizować w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym. Zamówienia składane w weekendy realizowane są wg kolejności zgłoszeń.
  6. Jeżeli zamówiony przedmiot nie dotarł do Państwa w określonym terminie, prosimy o informację zwrotną- uruchomimy procedurę reklamacyjną.
  7. W przypadku zaspokojenia roszczeń Kupującego przez Właściciela konta w sytuacji utraty lub uszkodzenia towaru przez przewoźnika, roszczenia Kupującego przysługuje mu względem przewoźnika przechodzą na Sprzedającego.
  8. Koszt przesyłki jest jeden w przypadku zamówienia większej ilości rzeczy na ten sam adres, po uprzednim poinformowaniu Właściciela konta drogą elektroniczną o wyborze tego rodzaju przesyłki.

  Odstąpienie od umowy:

  1. Kupujący może w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zakupionej rzeczy odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, przesyłając jednocześnie na adres Sprzedającego pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o Prawach konsumenta).
  2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu Właściciel konta niezwłocznie prześle Kupującemu przy pomocy poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania tej informacji.
  3. Towar nie może nosić śladów użytkowania, nie może być zniszczony.
  4. Kupujący jest zobowiązany wysłać towar Właścicielowi konta, na adres siedziby firmy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  5. Kupujący ponosi koszty przesyłki zwracanego towaru.
  6. Zwrot pieniędzy za zakupione towary zrealizowany zostanie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego.
  7. Właściciel konta zwróci Kupującemu kwotę zapłaconą tytułem ceny towaru oraz koszty dostawy towaru do Kupującego o równowartości najtańszego kosztu dostawy oferowanego przez Właściciela konta.

  Reklamacja:

  1. Kupujący może, po zgłoszeniu reklamacji w terminie dwóch miesięcy od wykrycia wady, pisemnie na adres Sprzedającego, wymienić towar na wolny od wad, a gdy wymiana nie będzie możliwa, odstąpić od umowy i zwrócić towar.
  2. Kupujący powinien złożyć reklamację Właścicielowi konta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres firmy ze wskazaniem:
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
  • żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
  • danych kontaktowych składającego reklamację.
  1. Zwrot lub wymiana towaru zostanie zrealizowana przez Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Sprzedającemu towaru.
  2. Zwrot lub wymiana towaru z powodu jego wad następuje na koszt Sprzedającego. Zwrotów dokonujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej listem ekonomicznym.

  Wymiana:

  1. W przypadku wymiany towaru wolnego od wad koszt przesyłki leży po stronie Kupującego.
  2. Prosimy nie wysyłać przesyłek za pobraniem gdyż nie będą one przez nas odbierane.
  3. Jako tytuł przelewu prosimy wpisać ,,wymiana oraz Imię i Nazwisko”. Dopłaty prosimy przelewać przez system PayU jako dopłata do transakcji lub bezpośrednio na nasz rachunek bankowy Mbank 49 1140 2004 0000 3002 7458 9312
  4. Towar nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, musi natomiast posiadać oryginalne metki oraz opakowanie.

  Postanowienie końcowe:

  1. Kupujący będący konsumentem (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności i prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywanie reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce “Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  2. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed dat wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.